Volgende activiteiten

Steun

Ook u kunt Natuurpunt tussen Leie en Schelde een handje helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Als lid

Momenteel zijn meer dan 1000 gezinnen lid van Natuurpunt tussen Leie en Schelde. U kunt eenvoudig toetreden tot de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Dit kan via de nationale website, of door ons te mailen op info@natuurpunttussenleieenschelde.be. Wij komen dan graag bij u langs met een welkomspakket, dat onder andere een fiets-en wandelgids bevat. Als lid ontvangt u vier maal per jaar ons regionaal tijdschrift Meander en evenveel keer het nationaal tijdschrift Natuur.blad.

Als vrijwillig medewerker

Natuurpunt tussen Leie en Schelde werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze worden op verschillende manieren ingezet: als natuurgids, als onderzoeker voor de inventarisatie van onze natuurgebieden, als hulp bij de beheerswerken, bij de ledenwerving, bij de postbedeling,… Er is vast ook voor u een taak weggelegd. U kunt dit ons kenbaar maken via mail: info@natuurpunttussenleieenschelde.be

Als eigenaar van een perceel binnen ons visiegebied

Natuurpunt tussen Leie en Schelde bezit en/of beheert ongeveer 65 ha natuurgebied in twee reservaten. De uitbreiding van onze natuurgebieden is één van onze belangrijkste doelstellingen. Bent u eigenaar van een perceel dat binnen het visiegebied van ‘De vallei van de Zeverenbeek’ of ‘De Leiemeersen van Astene en Bachte’ ligt, dan zijn wij geïnteresseerd in een aankoop ervan. Voor het beheer van het perceel werken wij samen met (plaatselijke) landbouwers. Indien uw perceel momenteel verpacht is, proberen we de pacht om te zetten in een beheersovereenkomst met de pachter. Contacteer ons via info@natuurpunttussenleieenschelde.be, of via de conservator van het reservaat:

Vallei van de Zeverenbeek: Rik Desmet (desmet.rik@scarlet.be, 09/386.46.63)
Leiemeersen van Astene en Bachte: Koen Houthoofd (koen.houthoofd@ugent.be, 09/328.11.08)

Als landbouwer

Onze natuurreservaten worden bijna uitsluitend beheerd in samenwerking met landbouwers. Dit gebeurt via een beheersovereenkomst, waarin u als landbouwer percelen maait en/of beweid, volgens de normen die Natuurpunt opstelt. Deze samenwerking biedt zowel u als ons voordelen: u krijgt een kleine vergoeding voor het geleverde beheer, en u mag het maaisel houden; terwijl wij heel wat werk uit handen kunnen geven. Als u kandidaat bent om ons hierbij te helpen, kunt u de conservator van één van onze reservaten contacteren. Wij contacteren u dan als wij over vrije percelen beschikken. Onze voorkeur gaat uit naar plaatselijke landbouwers.

Vallei van de Zeverenbeek: Rik Desmet (desmet.rik@scarlet.be; 09/386.46.63)
Leiemeersen van Astene en Bachte: Koen Houthoofd (koen.houthoofd@ugent.be; 09/328.11.08)

Financieel

Omdat wij zeer spaarzaam omgaan met onze financiën en uitsluitend werken met vrijwilligers, hebben we niet veel werkingskosten. Het aankopen van nieuwe percelen is echter wel een dure zaak. Het grootste deel van onze aankopen wordt via subsidies betaald maar voor de restfinanciering moeten we zelf instaan. U kunt ons hierbij helpen door een bijdrage te storten voor één van onze reservaten. Dit kan op verschillende manieren:

Giften:

Giften kunnen op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar, u krijgt hiervoor een fiscaal attest. Vergeet zeker niet het projectnummer te vermelden bij uw overschrijving:

  • projectnummer 6109 Leyhoek bij elke gift voor de Leiemeersen van Astene en Bachte
  • projectnummer 6082 Zeverenbeekvallei bij elke gift voor de Vallei van de Zeverenbeek
  • projectnummer 4024 Natuurpark Levende Leie bij elke gift voor Natuurpark Levende Leie

Schenking:

Men spreekt van een schenking ‘van hand tot hand’ bij een schenking van geld of goederen (waardepapieren, juwelen, meubelen, kunstwerken…). Voor een schenking betaalt men, in tegenstelling tot een legaat, geen successierechten. Tenzij de schenker binnen drie jaar na schenking komt te overlijden of als het gaat om een schenking van onroerend goed.
Een schenking heeft als voordeel dat de schenker zelf kan meegenieten van wat met zijn of haar geschonken middelen gebeurt. Daarnaast bent u zeker dat het volledige bedrag van uw schenking naar Natuurpunt vloeit, want er wordt geen belasting op geheven. Contacteer ons of de nationale afdeling voor meer info hierover.

Legaten:

Geregeld besluiten mensen om via een nalatenschap of legaat ons natuurbehoudswerk te steunen. Via een wilsbeschikking beslist u immers zelf wat er met uw eigendommen gebeurt. Dat is niet alleen een goede zaak voor onze vereniging, ook de legataris zelf verzekert er zich van dat flink wat minder erfenisrechten naar de staatskas vloeien dan bij een gewone erfenis. Overweeg je ook om die stap te zetten en onze vereniging te begunstigen, dan raden we je aan een notaris te raadplegen. Die kan je exact meedelen hoe je te werk moet gaan en welke formule het best bij jou past.
Natuurpunt neemt ook deel aan de campagne testament.be, die mensen aanspoort om een goed doel in hun testament op te nemen. Lees meer over de actie.