Volgende activiteiten

Vallei van de Zeverenbeek

Wontergem : Dender en de Vondelmeersen

Zicht op de Vondelmeersen

Zicht op de Vondelmeersen

De Vallei van de Zeverenbeek bestaat hier uit een kleinschalig cultuurlandschap met elzenbroekbosjes, bloemrijk grasland, natte ruigtes, poelen en knotwilgen.

De knotwilgen worden regelmatig gekapt, enkele nieuwe poelen bieden een thuis aan kikkers en salamanders. Langs het knuppelpad aan de spoorweg kan zich spontaan een natuurlijk bos met streekeigen soorten zoals Els, Es, Zomereik en Gelderse roos ontwikkelen. In het voorjaar bloeien er Dotterbloem, Gele lis en Slanke sleutelbloem, in de zomer de vrij zeldzame Poelruit naast talrijke andere ruigtekruiden.

De Vondelmeersen bevinden zich op het grondgebied van Wontergem. Sinds 2009 is er een wandelroute uitgestippeld. Het kaartje kan je hier vinden.

zeverenbeekwontergem 2009 kaartje wandelpad

Pages: 1 2 3 4 5