Volgende activiteiten

Vallei van de Zeverenbeek

Moerputten en omgeving Kerkstraat
Via de Kerkstraat bereik je de Moerputten, drie verboste vijvers die hier ook ‘drie gebroedersvijvers’ genoemd worden. Volgens een legende is hier een kasteel verzonken. Er werd tot in de 20° eeuw veen (turf) gestoken door gezinnen om te laten drogen als brandstof. De turf werd uitgespit in kleine putjes. Zo werd de veenlaag plaatselijk uitgemoerd en zo komen de moerputten aan hun naam. Na het staken van de ontginning nam de natuur weer de overhand en daardoor verbosten de turfputten tot waterrijke wilgenbosjes.

De moerputten

De moerputten

De moerputten

De moerputten

De omliggende moerassige graslanden zijn zeer soortenrijk. De geelbloemige Grote ratelaar is hier een opvallende typische plant. Zijn drijvende zaadjes verspreiden zich via overstromingen.

Natuurpunt kon samen met de Stad Deinze, de Vlaamse Landmaatschappij en het Europees project ‘Balance’ in 2013 de  vroegere ‘Zeveren planke’ realiseren. ‘Zeveren planke’ vormde tot de jaren 60 een verbinding tussen Zeveren en de graanmolen op de Oude Brugse Poort. Met de aanleg van dit knuppelpad
herstelde natuurpunt deze trage weg. Wandelaars en fietsers kunnen hier kennismaken met de unieke natuur in deze vallei, waar de Zeverenbeek meandert tussen bloemenrijke hooilanden met onder andere grote ratelaar, echte koekoeksbloem en verschillende soorten orchideeën.

Pages: 1 2 3 4 5