Volgende activiteiten

Vallei van de Zeverenbeek

Luchtfoto van het Schave

Luchtfoto van het Schave

Schave
In deze zone mondt de Zeverenbeek uit in het Schipdonkkanaal dat aangelegd werd in de 19° eeuw. Er is een plotse overgang van kouter naar vallei merkbaar. Het neerslagwater dat op de zandlemige kouters langzaam in de grond dringt, komt in de vallei weer naar boven. De grondwaterstand is hier zomer en winter hoog, ideaal voor een aantal zeldzamere planten zoals Poelruit, Brede Ochis, Brongras…

De Schavestraat is in de winter regelmatig onderbroken omdat ze in de natuurlijke vallei van de Zeverenbeek ligt en die nog regelmatig blank staat bij hevige of langdurige regenval. De vallei heeft dan ook een belangrijke waterbergende functie. In de winter verblijven er veel Smienten terwijl Buizerd, Boomvalk, Krakeend, Rietgors er broeden…

Schave onder water

Schave onder water

Pages: 1 2 3 4 5