Volgende activiteiten

Bisdonkstraat

Op de grens tussen Machelen en Petegem liggen nog enkele zandige wegen met schrale bermen waarin een voor onze streek unieke heidevegetatie tracht te overleven. Twintig jaar geleden groeide hier nog klokjesgentiaan, maar door de toenemende bemestingsdruk is die jammer genoeg verdwenen.

Voor Stekelbrem, Struikheide, Gewone dopheide, Stijve ogentroost, Valse salie en Tormentil lijkt het dat we het tij keren. Reeds enkele jaren is de Bisdonkdreef nu in beheer door Natuurpunt tussen Leie en Schelde. Jaarlijks maaien we de dreef en nu reeds zien we hogere aantallen van Struikheide, Tormentil en Stijve ogentroost.