Volgende activiteiten

Stadsbos

Astenedreef

Astenedreef

Het stadsbos Deinze is een project rond bosuitbreiding in Astene. In een bosarme omgeving als Deinze met een bevolking van bijna 30 000 inwoners is het meer dan wenselijk dat er een echt bos is, waar men kan joggen, wandelen, spelen, de natuur kan bewonderen, enz.

Het project voorziet in een bos van 55 ha tussen de spoorweg, Parijsestraat, Karrewegstraat en Gampelaeredreef. Centraal hierbij is Astene-dreef, waar ook een oude boskern is gesitueerd. Rondom Astene-dreef heeft de stad Deinze inmiddels 18 ha aangekocht. Hiervan werd in maart 2006 en maart 2007 6 ha bebost. De rest is bestaand bos. Rechtover het Vakantiecentrum De Ceder is er ook een speelbos van 3 ha voorzien, maar deze gronden zijn jammer genoeg nog niet verworven.

Tussen het boswachterdreefje en de Krekelstraat (ong. 13 ha) moeten de gronden eveneens nog worden aangekocht. Aan de zuidkant van de Krekelstraat zijn er gronden eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hier is er ong. recent 6 ha bebost, waarvan 5 ha in het kader van de actie Kom op Tegen Kanker (maart 2007).

zicht op het stadsbos

zicht op het stadsbos

In het kader van dit stadsbos werd een landinrichtingsplan opgemaakt door de VLM. Dit plan voorziet in inrichtingsmaatregelen voor het bos en de ruimere omgeving, zoals wandelpaden in het bos, de aanleg van een fietsersbrug ter hoogte van restaurant ’t Veer, een trage weg tussen de Gaversesteenweg en de Achtmeersstraat. Het plan werd in 2010 goedgekeurd. Gedurende de winter 2010-2011 werden reeds tal van wandelpaden aangelegd.

Sinds november 2003 bestaat het Samenwerkingsverband Stadsbos Deinze (SSB), een samenwerking van vele Deinse verenigingen, wijkcomités, schoolbesturen, enz. Ook Natuurpunt was hier van bij het begin bij betrokken. Dit samenwerkingsverband wil de bevolking informeren over het belang van dit bosuitbreidingsproject en wil de burgers ook betrekken bij de uitvoering ervan. Regelmatigorganiseert het SSB activiteiten in het stadsbos.

In de oude boskern zijn meerdere waardevolle planten te bewonderen, zoals Bosanemoon, Gewone Salomonszegel, Witte klaverzuring en Dalkruid. In het bos broeden regelmatig Sperwer en Bosuil, naast andere soorten als Grote Bonte Specht, Groene specht, Boomkruiper Boomklever, enz. Er zijn ook meerdere poelen in het gebied, waar stekelbaars, bruine kikker en alpenwatersalamander zijn waargenomen.

toekomstbeeld Stadsbos Deinze okt2011