Volgende activiteiten

Leiearm Machelen en Grammene

Net als vele andere oude rivierarmen zijn deze beide Leiearmen vooral van belang voor de eerder passieve recreatie, met het hengelen als voornaamste exponent. Maar zeker die van Grammene heeft door zijn grote lengte genoeg afgelegen plekjes waar de vissers niet komen zodat de oevervegetatie met oeverzegge, gele lis en riet er zich ongestoord kan ontwikkelen. Ook pluimzegge, een eerder zeldzame zeggesoort, heeft zich hier (en ook in Machelen) kunnen vestigen. Deze vegetaties zijn een geliefd biotoop voor kleine karekiet en bosrietzanger. Dank zij het beheer van ANB, waarbij omgevallen bomen in het water mogen blijven liggen, vindt de ijsvogel geschikte uitkijkplaatsjes boven het water om zijn prooi te kunnen verschalken. Enkele oude wilgen op de oever worden door een klein groepje aalscholvers als slaapboom gebruikt. Over de gehele lengte van deze arm hebben enkele koppeltjes fuut hun territorium afgebakend.
Men kan dit alles mooi waarnemen tijdens een flinke wandeling langs beide oevers tussen Grammenebrug en Noorderwal. Tijdens deze wandeling moet je ook eens letten op de kwelzones in de weiden tussen de Leie en de hoger gelegen kouter aan de kant van Grammene en Westaarde, daar waar ANB een knuppelpad aangelegd heeft: in het voorjaar bloeien hier beekpunge en pinksterbloem.

De oude Leiearm in Machelen en bij uitbreiding al de armen tussen Machelen en Gent danken hun voortbestaan aan de inzet van de Machelse kunstschilder Roger Raveel, die toen deze armen dreigden gedempt te worden ten tijde van de rechttrekking van de Leie, op zijn eigen artistieke manier de aandacht van het publiek en de overheid op de culturele en natuurlijke waarde van deze meanders trok. De futen, meerkoeten, waterhoentjes, blauwe reigers, snoeken, en niet te vergeten de natuur- en landschapsliefhebbers zullen hem eeuwig dankbaar blijven.
Een wandeling rond deze Leiearm brengt de natuurgenieter ook langs de kerkhofmuur waarop muurvarentjes en tongvaren een ersatz rotswand gevonden hebben. Bedenk hierbij dat ook voor het behoud van het kerkhof en de muur errond Roger Raveel ook in de bres sprong ! Cultuur en natuur gaan in Machelen hand in hand …