Volgende activiteiten

Leiearm Gottem

Oude Leiearm in Gottem met als verlengde de Pereboomplassen in Olsene:
Net als de andere oude Leiearmen in onze streek van belang voor watervogels zoals fuut, meerkoet, waterhoen, … en voor broedvogels van de oevervegetaties zoals kleine karekiet, bosrietzanger, …

De grote rietveldvegetatie aan het uiteinde van deze arm, genaamd Pereboomplassen, is van uitzonderlijk belang voor de bruine kiekendief én in dezelfde buurt broedt al enkele jaren een koppel scholeksters. Daarom ook dat dit gedeelte niet toegankelijk is voor het publiek om verstoring te vermijden … maar dit gebied is toch goed met de verrekijker te overschouwen vanaf de Leiedijk op de grens van Gottem en Olsene.