Volgende activiteiten

wandeling in Vondelmeersen

Deze zomer is een ideale gelegenheid om de natuurgebieden in eigen streek beter te leren kennen. Deze wandeling laat je kennis maken met de Vondelmeersen tussen Wontergem en Grammene. Deze vallei bestaat uit een kleinschalig cultuurlandschap met elzenbroekbosjes, bloemrijk grasland, natte ruigtes, poelen en knotwilgen. De knotwilgen worden regelmatig gekapt, enkele nieuwe poelen bieden een thuis aan kikkers en salamanders. Langs het knuppelpad aan de spoorweg kan zich spontaan een natuurlijk bos met streekeigen soorten zoals Els, Es, Zomereik en Gelderse roos ontwikkelen. In het voorjaar bloeien er Dotterbloem, Gele lis en Slanke sleutelbloem, in de zomer de vrij zeldzame Poelruit naast talrijke andere ruigtekruiden.

Je kan starten vanaf de kerk van Wontergem, daar is ook een ruime parking. De wandeling is deels bewegwijzerd, maar een neem voor alle veiligheid toch maar onderstaand plannetje mee. Veel wandelplezier

wandeling wontergem

Comments are closed.